Čitalac: Neregularno zapošljavanje u P.U. “Čika Jova Zmaj”

Danas nam se obratio naš čitalac (ime, prezime i broj telefona poznati redakciji OnlinePirot portala) i ukazao da se prijem radnika na neodređeno vreme u P.U. “Čika Jova Zmaj” nije izvršio po preporukama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Objavljujemo materijal koji smo dobili a u nadi da će se ubrzo ova situacija rešiti.

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ВРТИЋУ НЕРЕГУЛАРНО
Комисија о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време у ПУ „Ч.Ј. Змај“ у Пироту ради без јасних критеријума

Tekst – Čitalac

На конкурсу за пријем у радни однос на неодређено радно време у Предшколској установи (ПУ) „Чика Јова Змај“ Пирот, Конкурсна комисија донела је Решење о избору кандидата не придржавајући се јасних критеријума и не поштујући мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.
Наиме, на конкурсу за пријем васпитача, сервира и спремачица, који је расписан 27. јула 2020. године, трочлана Конкурсна комисија коју чине Александра Спасић, дипломирана правница, Светлана Марковић Кропф, васпитачица и Славица Антић, васпитачица, (све три запослене у ПУ „Чика Јова Змај“), изабрале су пет васпитачица, једну сервирку и четири спремачице за пријем на неодређено време.
Међутим, приликом одлучивања трочлана Конкурсна комисија није узела у обзир мишљење тј. допис Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије из децембра прошле године упућено Градоначелнику Пирота, а према којем је предвиђено да се пријем у стални радни однос за „особе које су већ запослене на одређено време или су ангажоване по другим основама у тој предшколској установи“, обавља „од најдуже запосленог до најкраће запосленог у искључиво тој предшколској установи“.
С обзиром на то да су се на поменутом конкурсу пријавиле четири васпитачице које су десетак година уназад радиле у ПУ „Чика Јова змај“ на основу уговора на одређено радно време, а њих чак три нису међу примљенима на конкурсу, поставља се питање регуларности конкурса и поштовања препорука Министарства.
Притом, и само образложење Решења о избору кандидата не пружа довољно убедљиве доказе да су изабарани кандидати највише одговарали „критеријумима“ за пријем у радни однос на неодређено радно време. Недостаје и ранг листа кандидата, те су све сумње да је неко „мувао испод жита“.
Позивамо Конкурсну комисију да преиспита своју одлуку, а надлежне државне органе, медије, као и јавност у Пироту и Србији, да истраже околности под којима је спроведен и завршен конкурс за пријем васпитачица. Као доказе за изложене тврдње прилажемо Решење о Избору кандидата ПУ „Ч.Ј.Змај“ од 2. октобра 2020. године и допис Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије од 10. децембра 2019. године.

Tekst – Čitalac
Slika – Čitalac
Slika – Čitalac
Slika – Čitalac
Slika – Čitalac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *